Od 1998r Zakład jest wpisany do rejestru Ministra Zdrowia jednostek prowadzących kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w zakładzie odbywają także szkolenia lekarzy w trakcie odbywania stażu podyplomowego po ukończeniu studiów.
Poradnia jest także miejscem szkoleń ustawicznych lekarzy i pielęgniarek rodzinnych na podstawie uzyskanej akredytacji w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie

Centrum Medyczne Masuria

ul. Wodociągowa 17; 11-500 Giżycko

Tel 87 4276772;

Polska

NIP 845-16-33-987; REGON: 790328786; BANK:BNP Paribas Bank Polska, nr konta: 02 1600 1462 0008 6525 3463 2001