Cennik w tym koszty udostępniania dokumentacji medycznej

 

Cena usług

w Centrum Medycznym Masuria

 

Cena porad w Poradni Lekarzy Medycyny Rodzinnej Sp.p. od 01-09-2022

W godzinach pracy poradni

Wizyta w poradni

 

100 zł

Wizyta domowa

 

200 zł

* godziny pracy poradni 8.00-18.00

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH DODATKOWYCH

 

1

Orzeczenie lekarskie na wniosek zainteresowanego

80 zł

2

Orzeczenie dla celów epidemiologicznych z wpisem do książeczki

80 zł

3

Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców

0 zł

4

Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców zawodowych

0 zł

5

Zaświadczenie lekarskie dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa w rozprawie nie związane ze stanem zdrowia

80 zł

6

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla celów mieszkaniowych i kwaterunkowych

80 zł

7

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki, doskonalenia zawodowego, odbycia testów sprawnościowych

80 zł

8

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (z wyjątkiem Opieki Społecznej)

80 zł

9

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla osób wyjeżdżających za granicę (orzeczenie w języku polskim)                        

80 zł

10

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli

200 zł

11

Zaświadczenie lekarskie do urzędu mieszkaniowego o zwiększenie powierzchni lokalowej

80 zł

12

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajęć aerobiku, pływania itp.

80 zł

13

Wykonanie szczepienia nie będącego w obowiązkowym kalendarzu szczepień

30 zł

14

Orzeczenie lekarskie dla ratowników WOPR, GOPR

80 zł

56

Konsultacja lekarza medycyny pracy

0 

INNE

Uwagi

L.p

Wyszczególnienie

 

 

1

Usługi pielęgniarskie

 

 

2

Świadczenia pielęgniarki: objemuje pomiar RR, injekcje, zmiana prostego opatrunku, zdjęcie szwów, szczepienie, nie objemuje kosztów materialow opatrunkowych dużych opatrunków.

20,00 zł

 

3,00 zł

za km dojazdu

 

INNE

 

 

1

EKG

50,00 zł

 

2

Spirometria

50,00 zł

 

3

Krioterapia

50,00 zł

za zabieg

4

Transport sanitarny

3,00 zł

za km

50,00 zł

plus za godzinę

 

 

Cennik RTG CM Masuria od 01-02-2023

KRĘGOSLUP

CZASZKA

1.

Kręgosłup szyjny

 

1.

Czaszka

 

 

a-p

31

 

p-a

35

 

bok

31

 

bok

35

 

skos prawy i lewy

55

 

wg TOWN'a

35

 

czynnościowe przód tył

55

 

podstawa

35

 

C1, 2 a-p

34

2.

Twarzoczaszka

35

 

C1, 2 bok

34

3.

Kość jarzmowa

 

2.

Kręgosłup piersiowy

 

 

osiowe

35

 

a-p

34

 

półosiowe

35

 

bok

34

 

porównawcze

35

 

skos

34

4.

Oczodoły

 

 

celowane a-p

34

 

p-a

35

 

celowane bok

34

 

bok

35

3.

Kręgosłup lędźwiowy

 

5.

Nos

20

 

a-p

36

6.

Żuchwa

 

 

bok

36

 

p-a

35

 

skos

36

 

skośne

35

 

celowane a-p

36

 

bródka

35

 

celowane bok

36

7.

Siodełko tureckie

35

4.

Kość krzyż.-ogon.

 

8.

Nosogardło

35

 

a-p

39

9.

Zatoki

32

 

bok

39

KLATKA PIERSIOWA i JAMA BRZUSZBA

 

5.

Staw krzyż.-biodr.

 

1.

Klatka piersiowa

 

 

a-p

31

 

a-p

54

 

osiowe

31

 

bok

39

6.

Miednica cała

51

 

lordotyczne

39

7.

Talerz skos

40

2.

Klatka dzieci do l.12

54

8.

Spojenie

40

3.

Żebra

54

9.

Kręgosłup stojący

 

4.

Mostek

 

 

a-p

43

 

skos

48

 

bok

43

 

bok

48

KOŃCZYNA GÓRNA

 

5.

St.most.-obojczykowe

40

1.

Palec

 

6.

Jama brzuszna

 

 

a-p

17

 

leżące

56

 

bok

17

 

stojące

56

2.

Śródręcze

 

 

boczne

56

 

a-p

17

KOŃCZYNA DOLNA

 

 

skos

17

1.

Palec

 

 

bok

17

 

a-p

19

3.

Dłoń

 

 

bok

19

 

a-p

19

2.

Śródstopie

 

 

skos

19

 

a-p

19

 

bok

19

 

skos

19

 

porównawcze a-p

35

 

bok

19

 

porownawcze skos

35

3.

Stopa

0

 

porównawcze bok

35

 

a-p

19

4.

Nadgarstek

 

 

skos

19

 

a-p

19

 

bok

19

 

skos

19

 

porównawcze a-p

35

 

bok

19

 

porównawcze skos

35

 

osiowe

19

 

porównawcze bok

35

 

porównawcze

35

4.

Kość piętowa

0

5.

Przedramię z nadgarstkiem

 

 

osiowe

19

 

a-p

25

 

bok

19

 

bok

25

 

porównawcze osiowe

35

 

całe a-p

28

 

porownawcze bok

35

 

całe bok

28

5.

St.skokowy

 

 

porównawcze a-p

40

 

a-p

24

 

porównawcze bok

40

 

bok

24

6.

Staw łokciowy

 

 

porównawcze a-p

39

 

a-p

25

6.

Podudzie

0

 

bok

25

 

ze st.skokowym a-p

35

 

osiowe

25

 

ze st.skokowym bok

35

 

porównawcze a-p

35

 

ze st. kolanowym a-p

35

7.

Ramię

 

 

ze st. kolanowym bok

35

 

a-p

28

 

porównawcze a-p

52

 

bok

28

7.

St.kolanowy

 

8.

Obojczyk

 

 

a-p

32

 

a-p

32

 

bok

32

 

osiowe

32

 

tunelowe

32

 

Porównawcze

39

 

porównawcze a-p

48

9.

Staw barkowy

 

 

porównawcze tunelowe

48

 

a-p

32

 

porównawcze w przyklęku 30 st.

48

 

osiowe

32

 

porównawcze a-p przy statywie

52

 

przez klp

32

8.

Rzepka

 

 

osiowe Y

32

 

p-a

32

10.

Łopatka

 

 

bok

32

 

a-p

32

 

osiowe

32

 

bok

32

9.

Udo ze st.kolanowym

 


Odpłatność za dokumentację medyczną.

 

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.06.2022 r. - 31.08.2022r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


I kwartał 2022 r.
6235,22 zł

12,47 zł

0,44 zł

2,49 zł


Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez zakład opieki zdrowotnej:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (...);
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                    
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (…);
3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.


Uwaga: 

 Badania RTG dostępne są wyłącznie na zlecenie lekarza - codziennie w dni pracujące w godzinach 10.00 16.30. Odbiór wyników po 24-48h. w rejestracji, Badania RTG nie wymagają wcześniejszego umawiania się.

Badaie USG wymaga umówienia terminu w Rejestracji