Regulamin przyjęć 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pracy naszej placówki. Znajomość go ułatwi Państwu korzystanie z usług naszej poradni.
Wyciąg z Regulaminu.pdf

Nasze programy profilaktyczne

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK) NFZ

Kierowana do osób, które :
  • w roku kalendarzowym mają 35,40, 45,50,55 lat
  • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niska aktywność ruchowa, nadwaga lub otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek)
  • u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia
  • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielonych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.
                  *Okres realizacji: bezterminowo
Szczegółowe informacje w pliku obok
Profilaktyka chorób układu krążenia.pdf
 


"ABCDE-Profilaktyka nowotworów skóry"

Głównym celem programu jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

 

 Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. w Gdyni.


 Program dedykowany jest do osób w wieku 15-64 lat lub starszych ale aktywnych zawodowo.


 W ramach programu będą wykonane

1. Porady edukacyjne realizowane przez pielęgniarki praktyki zakresie:

  • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie zapobiegania nowotworom skóry
  • edukacja dotycząca smokontroli zmian skórnych oraz możliwosci wykorzystania do tego nowoczesnych technologii (np. aplikacji na smartfony)

2. Konsultacja lekarza rodzinnego obejmująca

  • dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna występowania nowotworów skóry, 
  • szczegółowe badanie skóry całego ciała z wykorzystaniem algorytmów stosowanych do wykrywania czerniaka.
  • kierowanie osób z niepokojącymi zmianami skórnymi na konsultację specjalistyczną do dermatologa

3. Konsultacja dermatologiczna z wykorzystaniem badania dermatoskopowego.


Więcej informacji w Rejestracji, Gabinecie Zabiegowym i u lekarzy Centrum Medycznego Masuria w Giżycku


                                             *Okres realizacji luty 2020 do grudzień 2020 rok
 

Centrum Medyczne Masuria

ul. Wodociągowa 17; 11-500 Giżycko

Tel 87 4276772;

Polska

NIP 845-16-33-987; REGON: 790328786; BANK:BNP Paribas Bank Polska, nr konta: 02 1600 1462 0008 6525 3463 2001