Ważne Informacje

Zgodnie z komunikatem Ministra zdrowia z dnia 18 marca zalecającym lekarzom POZ udzielanie porad za pośrednictwem systemów informatycznych od dnia 23 marca kontakt z naszą placówka możliwy jest wyłącznie za pomocą łączy telefonicznych 

tel 87 428 67 72

(pod tym numerem dedykowane jest 10 kanałów łączności z kolejkowaniem połączeń)

Telefon dla Ośrodka Zdrowia Niegocin Wilkasach: 87 428 02 15

 Zachęcamy też do korzystania z możliwości powtarzania leków za pomocą tej strony w zakładce - "Powtórzenie leków". 

 Osobisty kontakt z lekarzem będzie każdorazowo możliwy po uzgodnieniu telefonicznym tego faktu z lekarzem i wyznaczeniu terminu wizyty w Poradni - tylko w z ważnych przyczyn zdrowotnych.

Prezes CM Masuria w Giżycku Dr n. med. Zbigniew Gugnowski            

Giżycko 22 marca 2020 r.                        

Minister_Zdrowia_z_upowaznienia_do_POZ.pdf
Informacja_dla_pacjenta_bezobjawowego.pdf.pdf

Punkt szczepie 20png


Masz do nas sprawę napisz.