Cennik podstawowy

W godzinach pracy poradni Od 01.01.2024
Wizyta w poradni 150,00 zł
Wizyta domowa 300,00 zł
* godziny pracy poradni 8.00-18.00
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH DODATKOWYCH
2023-11
Orzeczenie lekarskie na wniosek zainteresowanego 100,00 zł
 
Orzeczenie dla celów epidemiologicznych z wpisem do książeczki 100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa w rozprawie
nie związane ze stanem zdrowia
100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla celów mieszkaniowych i kwaterunkowych 100,00 zł
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki,
doskonalenia zawodowego, odbycia testów sprawnościowych
100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji
celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (z wyjątkiem Opieki Społecznej)
100,00 zł
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla osób wyjeżdżających za granicę
(orzeczenie w języku polskim)                          
100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli 200,00 zł
Zaświadczenie lekarskie do urzędu mieszkaniowego o zwiększenie powierzchni lokalowej 100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajęć aerobiku, pływania itp. 100,00 zł
Wykonanie szczepienia nie będącego w obowiązkowym kalendarzu szczepień 50,00 zł
Orzeczenie lekarskie dla ratowników WOPR, GOPR 100,00 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy  

INNE   Uwagi
L.p Wyszczególnienie    
1 Usługi pielęgniarskie    
2 Świadczenia pielęgniarki: objemuje pomiar RR, injekcje,
zmiana prostego opatrunku, zdjęcie szwów, szczepienie,
nie objemuje kosztów materialow opatrunkowych dużych opatrunków.
50,00 zł  
3,90 zł za km dojazdu
  INNE    
1 EKG 60,00 zł  
2 Holter RR 150,00 zł  
3 Spirometria 100,00 zł  
4 Krioterapia 100,00 zł za zabieg
5 Transport sanitarny 3,90 zł za km
48,00 zł plus za godzinę