Zapraszamy do składania oferty cenowej na zakup sprzęty teleinformatycznego zgodnie z przedłożonym poniżej komunikatem Formularz zapytania (załącznik nr1) do pobrania poniżej.

Giżycko 2023-05-23

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LEKARZY MEDYCYNY RODZINNEJ ZBIGNIEW GUGNOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA; REGON: 790328786, NIP: 8451633987

 ul. WODOCIĄGOWA, nr 17, lok. , miejsc. GIŻYCKO, kod 11-500; tel 874286772 Fax 87 4294050 www.cm-masuria.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
( zakupu sprzętu informatycznego)

I. ZAMAWIAJĄCY

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LEKARZY MEDYCYNY RODZINNEJ ZBIGNIEW GUGNOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA; REGON: 790328786, NIP: 8451633987

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż sprzętu informatycznego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym specyfikację zamówienia

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 czerwca 2023r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć poprzez uzupełnienie załącznika nr 1 o ofertę cenową .

Oferta powinna być:

-opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kierownik@pmr-gizycko.pl lub do siedziby zamawiającego , do dnia 30-05-2023. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31-05-2023 r , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie spółki.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.cm-masuria.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.cm-masuria.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Gugnowski pod numerem telefonu 87-4286772 oraz adresem email: kierownik@pmr-gizycko.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 : Specyfikacja zamówienia/Formularz ofertowy.


 

Załącznik nr 1 : Specyfikacja zamówienia/Formularz ofertowy.

 

Nazwa

Model

Cena

Netto

Cena brutto

Ilość

Razem brutto

1

Zestaw komputerowy/All in One/Laptop

HP Inc. Komputer All-in-One Pro 240 G9 i5-1235U 512GB/8GB/W11P 6D333EA

 

 

8

 

2

Zestaw komputerowy/All in One/Laptop

Lenovo Komputer AiO ThinkCentre neo 30a 12CB001FPB W11Pro

i5-1240P/16GB/512GB/INT/DVD/27.0 FHD/3YRS

 

 

6

 

3

Oprogramowanie

Microsoft Office Home & Business 2021 PL

 

 

14

 

4

Czytnik kodów

Zebra Czytnik kodów kreskowych Symbol LS2208/USB/czarny/podstawka/kabel

 

 

 

14

 

5

Urządzenie wielofunkcyjne

Brother Urządzenie wielofunkcyjne MFC-L2752DW

 

 

8

 

6

Urządzenie wielofunkcyjne

Xerox Drukarka wielofunkcyjna B1025 Druk/Kopia Skaner z DADF B1025V_U

 

 

1

 

7

Serwer - urządzenia sieciowe

Synology Serwer NAS RS1221+ 8x0HDD 2,2Ghz 4x1GbE + 5 hdd WD Red Plus 6TB

 

 

1

 

8

Inny sprzęt serwerowo sieciowy

Qoltec Szafa RACK 19 cali | 12U | 600 x 635 x 600

+ 2 półki i listwa zasilająca

 

 

1

 

9

UPS - serwer

PowerWalker UPS LINE-INTERACTIVE 3000VA 8X IEC, 1X IEC/C19 OUT, RJ45, USB/RS232,

LCD, RACK 19''/TOWER

 

 

1

 

10

UPS - komputer

Armac UPS Line-Interactive Home 650E LED 650VA 2x230V PL

 

 

10

 

11

Serwer - urządzenia sieciowe

DRAYTEK VigorAP 1060C

 

 

4

 

12

Inny sprzęt serwerowo sieciowy


TP-LINK Karta Sieciowa TX401 PCI-E 1x10Gb

 

 

 

1

 

13

Inny sprzęt serwerowo sieciowy

Klimatyzator

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Dr n.med. Zbigniew Gugnowski

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1- czysta.pdf
Rozstrzygniecie oferty.PDF
Informacja na stronę www Grantobiorców w projekcie e-Usługi POZ.pdf