Zapraszamy do korzystania z nowej możliwości rejestrowania się w naszej Poradni .

Jeżeli nie chcesz stać w kolejce możesz zarejestrować się on-line za pomocą przeglądarki internetowej.

Co musisz zrobić

Ø Mieć aktywną deklarację do lekarza naszej placówki

Ø Otrzymać kod dostępu wygenerowany w Rejestracji, Loginem jest Twój nr PESEL

Ø Zalogować się na stronę www: https://erejestracja.dreryk.pl/e1d61d11-9a4b-4e69-b4a8-580327183b42/pub/logowanieREGULAMIN SERWISU E-REJESTRACJA

 

Serwis dostępny jest dla pacjentów zapisanych do lekarzy Poradni po wygenerowaniu w systemie informatycznym kodu dostępu, który można uzyskać podczas osobistej wizyty w Rejestracji


I. Informacje podstawowe.

1. Formularz e-rejestracji umożliwia Pacjentowi wstępną rezerwację wizyt na świadczenia medyczne u lekarza do którego złożył wcześniej deklarację objęcia opieką, finansowane przez NFZ  i realizowane w Centrum Medycznym Masuria z siedzibą w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17 w Placówkach Poradni Centrum w Giżycku u. Wodociągowa 17 lub Ośrodku Zdrowia w Wilkasach ul. Olsztyńska 54  zwanym dalej  CMM

2. Celem wdrożenia e-rejestracji jest ułatwienie Pacjentom dostępu do świadczeń medycznych lekarzy realizowanych w Przychodni.

4. Wysłanie formularza e-rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu.

II Dane Osobowe.

1. Osoba korzystająca z serwisu, dokonując e-rejestracji podaje wymagane dane osobowe i składa dobrowolne oświadczenia w przedmiocie przetwarzania swoich danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest CMM, a Inspektorem Danych Osobowych jest osoba dostępna pod adresem e-mail iodo@pmr-gizycko.pl

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Rejestrujący się ma prawo dostępu do treści swoich danych w każdym czasie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Zapisanie się na wizytę jest możliwe, jeśli pacjent wypełni odpowiednie wymagane pola formularza e-rejestracji.

6. Korzystanie z e-rejestracji nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania e-rejestracji oraz blokować i usuwać użytkowników niestosujących się do regulaminu e-rejestracji.

III. Dostęp do formularza e-rejestracji.

1. Z formularza e-rejestracji mogą tylko korzystać osoby pełnoletnie. W imieniu osób niepełnoletnich mogą działać jedynie osoby do tego uprawnione zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Dostęp do formularza e-rejestracji jest możliwy ze strony https://erejestracja.dreryk.pl/e1d61d11-9a4b-4e69-b4a8-580327183b42/pub/logowanie

3. Aby e-rejestracja właściwie działała na komputerze użytkownika musi być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.

4. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest użytkownik we własnym zakresie

IV. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. Administrator serwisu dołoży wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość.

2. Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

V. Ograniczenie i blokada dostępu do e-rejestracji

1. Jeśli pacjent nie pojawi się na trzech wizytach, zarezerwowanych za pomocą e-rejestracji, a wcześniej ich nie odwołał, dostęp do formularza e-rejestracji jest blokowany.

2. Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty telefonicznie lub drogą on-line za pomocą e-rejestracji oraz poprzez wysłanie e-mail na adres rejestracja@pmr-gizycko.pl, nie później niż 5 godzin przez zaplanowaną wizytą.

3. O odblokowaniu dostępu do formularza e-rejestracji decyduje Kierownik Poradni.
4. Rejestracja on-line do innego lekarza niż wybranego w Deklaracji wyboru może skutkować jej odwołaniem i koniecznością ponownej rejestracji do właściwego lekarza w innym terminie.

VI. Potwierdzenie przyjęcia rejestracji.

1. Po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem e-rejestracji pacjent na wskazany w formularzu e-rejestracji adres e-mail otrzymuje potwierdzenie wysłania rezerwacji.

1. Reklamacje dotyczące formularza e-rejestracji może przyjąć Kierownik Poradni.

2. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie formularza e-rejestracji zbierane są pod adresem e-mail: rejestracja@pmr-gizycko.pl

VIII. Pozostałe uwagi.

1. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu e-rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

2. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w e-Rejestracji

* Jeżeli masz pilna sprawę prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Rejestracją 8742856772.