FORMULARZ DO POWTÓRZENIA LEKÓWFormularz powtórzenia leków


                   Powtórzenie leków dotyczy wyłącznie leków stosowanych przewlekle, wcześniej przepisywanych w Poradni i w ilościach maksymalnie na roczną kurację.
 Powtórzenie leków realizujemy do dwóch dni roboczych. Leki przepisane zostaną w formie e-recepty, której kod prześlemy droga mailową na wskazany adres. Do realizacji recepty w aptece należy podać kod recepty i PESEL pacjenta. Recepty przepisane na okres kilkumiesięczny można realizować w cyklac1-6 miesięcznych wyłącznie w aptece, w której rozpoczęło się realizację danej recepty.

  • Przy braku precyzyjnych określeń przepisana zostanie najmniejsza ilość leku.


UWAGA


 Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych nie otrzymałeś informacji zwrotnej prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją

87 4286772.

 Prawdopodobnie podany zwrotny adres e-mail nie był prawidłowy.  

 W tej sytuacji możliwe jest otrzymanie kodu recepty podczas rozmowy telefonicznej.
Zapraszamy równocześnie do zapoznania się regulaminem pracy Poradni dostępnym w zakładce Dla Pacjentów.